Проза

Сортирајте према: Посљедњим / Свиђањима / Коментари / Случајно
Ирена Плаовић: ПОЧИЊЕ ОГЛЕДАЛО

одломци из противпрозе у настајању Одједном, румени су врхови крошњи поред аутопута и у брзини, наравно, постају траке, трепереће, напор…

Петар Кочић: ЂЕ ЈЕ МАМА?

Након открића приче „Ђе је мама?“ у Архиву Српске академије наука и умјетности у Београду, у свесци др Васе Глушца,…

Милош Фолић: ТРАГОВИ У СНЕГУ

Беше то лепо јутро, сунце је лагано треперило и помагало стварању борица око очију. Светлост је већ увелико побеђивала таму…