Проза

Сортирајте према: Посљедњим / Свиђањима / Коментари / Случајно
Ирена Плаовић: ПОЧИЊЕ ОГЛЕДАЛО

одломци из противпрозе у настајању Одједном, румени су врхови крошњи поред аутопута и у брзини, наравно, постају траке, трепереће, напор…