Књижевност

Сортирајте према: Посљедњим / Свиђањима / Коментари / Случајно
Слободан Јовић: ПОДНЕБЉЕ (избор)

ПОДНЕБЉЕ (IV) Нестанак струје: тек тада укућани сазнају једни за друге поново откривајући разговор. Сједају укруг, окренувши главе од телевизора…