Књижевност

Сортирајте према: Посљедњим / Свиђањима / Коментари / Случајно
Ена Митровски: ЗАКЛЕТВА

Свечано се обавезујем да ћу бранити независност, уставни поредак, неповредивост и целокупност Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и да ћу чувати…