Књижевност

Сортирајте према: Посљедњим / Свиђањима / Коментари / Случајно
Ђакомо Леопарди: МИСЛИ

Пјесништво може бити посредно корисно, али корисност није његов природни циљ без којега не би могло бити, као што не…

ТРИ ПЈЕСМЕ

Драгана Крагуљ: НОВЕМБАР Од твојих су прстију увојци које чувам у ковертама пјесама од твога даха мирис у превојима тијела…